Algemeen

Actie bewoners en PAL leidt tot aanpassing plannen Hortus

Elders op onze website, in de media en in de laatste editie van onze Hart van de Stadkrant heeft u kunnen lezen over alle onrust die bij bewoners in de omgeving van de 5e Binnenvestgracht  is ontstaan over het “Rondje Hortus”. Mede dankzij ondersteuning van PAL hebben de gezamenlijke acties inmiddels tot de eerste resultaten geleid. De directie van de Hortus heeft besloten om het huidige plan, waarvoor al vergunning was aangevraagd, in te trekken en presenteerde donderdag 1 december jl. hun nieuwe plannen aan de, in groten getale opgekomen bewoners. Tijdens een geslaagde informatieavond konden de bewoners aan de hand van nieuwe tekeningen het gewijzigde plan bestuderen. Ook de directie en medewerkers van de Hortus en de architect waren aanwezig voor vragen en toelichting.

Het nieuwe plan betekent onder meer dat het looppad op grotere afstand van de 5e Binnenvestgracht wordt aangelegd en met een nieuw aan te leggen groene scheiding aan het zicht wordt onttrokken. We mogen erop rekenen dat de Hortus Botanicus een dergelijke groene scheiding op een passende manier aanlegt. Belangrijk is ook dat inmiddels duidelijk is geworden dat de Hortus samen met de buurt zal optrekken om de gemeente er van te overtuigen dat doorvaart voor bootjes en ligplaatsen op de gracht geen goed idee is. Het beste lijkt om onder de nieuwe brug een voorziening te treffen die doorvaart onmogelijk maakt maar wel de natuur ongemoeid laat.

We zullen de nieuwe vergunningaanvraag nauwgezet volgen maar naar het laat aanzien is de kou in de buurt al aardig uit de lucht.

 

Actueel

Kaiserstraat

in Academiewijk

Kaiserstraat De herinrichting vordert. De bomen zijn gekapt, helaas ook enige bomen op het aangrenzende universiteitsterrein. Een was er volgens de universiteit  ziek. Gold dat ook voor de elzen aan de Witte Singel? De gemeentelijke voorlichting schoot te kort.  Vergunninghouders die voor hun deur parkeerden werden beboet, vuilnis werd onaangekondigd niet meer opgehaald enzovoort.  De gemeente gaf aan dat op 31 november uitgedeelde boetes bij bezwaar zullen worden…

Lees verder

Breestraat

in Breestraat/Pieterswijk

Breestraat Kunst in de etalage In navolging van succesvolle kunstprojecten elders krijgt onze stad een eigen expositie van kunst in leegstaande etalages op de Breestraat. De Leidse kunstenaars Merijn Tinga en Rob Steenhorst zijn er 1 december mee begonnen, in de etalage van Breestraat 122. Geleidelijk zullen meer leegstaande etalages als tijdelijke expositieruimte worden benut.…

Lees verder

Aalmarkt

in Aalmarkt/Pieterswijk

Aalmarkt De Kippenbrug, die de verbinding vormt van de Apothekersdijk met de Aalmarkt en Boommarkt is weer open.  Het Ontwerp bestemmingsplan Aalmarkt-Mandemakerssteeg en omstreken deel 1 (Waagblok)  ligt vanaf  25 juli ter inzage. De wethouder heeft al gezegd dat hij denkt dat men in juni 2013 kan gaan bouwen.

Lees verder

Breestraat

in Breestraat

Leibomen Als V&D de afgesproken losplaats in de Breestraat krijgt zouden de leiplatanen daar moeten verdwijnen. Een formele kapvergunning is nog niet onder de aanvragen in het Leids Nieuwsblad gesignaleerd. De Bomenbond heeft op voorhand bezwaar gemaakt, tegen de kap evenals een aantal winkeliers.

Lees verder

1 6 7 8
Ga naar Bovenkant