Langebrug

Aanvraag grootschalige horeca zorgt voor grote onrust in Pieterswijk

Aanvraag bestemmingswijziging Langebrug 12A voor grootschalige horeca zorgt voor grote onrust in Pieterswijk

De Horeca Groep heeft een aanvraag ingediend voor het verlenen van een vergunning voor de wijziging van gebruik van de ‘kelder’ van het voormalige ABN Amro gebouw op Langebrug 12A. In dit pand van de Oudendal Groep moet grootschalige horeca komen met een in- en uitgang aan de zeer smalle Langebrug. De aanvraag zorgt voor grote onrust onder de bewoners. De druk van de horeca in de Pieterswijk is momenteel al zeer groot. De bewoners vrezen een verdere aantasting van de leefbaarheid als de vergunning daadwerkelijk verleend wordt. Het verkeer op de toch al zo door sluipverkeer geteisterde Langebrug zal intensiever worden, er komen nog meer foutgeparkeerde auto’s, rondslingerende fietsen en scooters, en geluidsoverlast door komende, gaande en rokende gasten.

Een horecagelegenheid van deze enorme omvang past niet in de kleinschalige Pieterswijk, aangezien deze de balans tussen wonen en horeca nog verder verstoort. Nog meer horeca in de wijk staat bovendien haaks op het voornemen van het nieuwe College om de balans tussen wonen en horeca in de binnenstad te herstellen en deze autoluw(er) te maken.

Zie petitie bewoners Langebrug.

Zie steunbetuiging PAL.

Actueel

Inloopavond Verkeersoverlast Pieterswijk

in Langebrug/Pieterswijk

Op 29 september aanstaande organiseert de gemeente een inloopavond over de grote overlast in de wijk die wordt veroorzaakt door teveel doorgaand verkeer. Tijd: dinsdag 29 september 2015, van 17 – 19:30 uur in het stadhuis. De basis voor de avond wordt gevormd door een studie door Goudappel Coffeng (in opdracht van de gemeente), waarin…

Lees verder

Zienswijze ingediend op Retailvisie Leiden

in Algemeen

Met instemming heeft de wijkvereniging kennisgenomen van de ontwikkeling van een detailhandelsvisie (Retailvisie Leidse Regio 2025), en het daarin gekozen uitgangspunt: de vraag van de consumenten. Vooral samen met de Horecavisie geeft deze visie een duidelijk beeld van waar de gemeente(n) in de Leidse regio naar toe willen. Voor de binnenstad van Leiden vormen deze…

Lees verder

Slangentoren gered van de sloop

in Langebrug

De brandslangendroogtoren aan de Langebrug in Leiden blijft behouden. Studentenhuisvester DUWO en initiatiefnemers Alice Clijncke en architect Jelle Verheijen hebben overeenstemming bereikt over de herbestemming en overdracht van de toren. Met het plan ‘de brandmeester’ willen zij de plek een nieuwe identiteit gaan geven. De slangentoren resteert van de voormalige brandweer kazerne. Daaromheen, op de…

Lees verder

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars

in Algemeen/Pieterswijk

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars Aemula Naturae Zo’n 50 leden van ARS hebben werk ingezonden voor de jaarlijkse overzichtstentoonstelling. Deze tentoonstelling loopt van van 5 september t/m 27 september. De opening is op 6 september om 16.00 uur door de voorzitter van ARS. Na een periode van individualisme, een tijd waarin kunstenaars weinig behoefte voelden  om zich…

Lees verder

Eind april is gestart met de sloop t.b.v. de nieuwe Catharinasteeg

in Aalmarkt

De website http://www.catharinasteeg.nl/ geeft aan wat er allemaal aan “shopplezier” gaat komen rond de nieuw aan te leggen steeg. U kunt zich hier ook voor een nieuwsbrief abonneren en een magazine als PDF downloaden. We raden aan vooral het bouwnieuws te volgen: http://www.catharinasteeg.nl/nieuws/laatste-bouwnieuws/ Lees ook het andere artikel op onze site over de spiltrap.

Lees verder

Bouwhistorisch onderzoek tijdens Aalmarktproject

in Aalmarkt

In de Mandemakerssteeg is onlangs een spiltrap uit 1650 aangetroffen. Deze trappen waren erg populair in de 16de en 17de eeuw. Vroege voorbeelden van houten spiltrappen in Leiden bevinden zich in Pieterskerkhof 40 en Breestraat 95. Meer informatie? Zie: https://www.erfgoedleiden.nl/vondstvandeweek/657. De verbouwingswerkzaamheden aan de Mandemakerssteeg vinden plaats in het kader van het Aalmarktproject. Als primeur…

Lees verder

Herinrichting van de Geregracht-Oranjeboomstraat

in Levendaal - West

De inrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de Jan van Houtbrug, Geregracht en de Oranjeboomstraat wordt aangepakt. Hierbij wil de gemeente graag met de bewoners en ondernemers uit de buurt in overleg treden. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op maandagavond 6 juli. Na de zomer zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden.…

Lees verder

Concept Bomenverordering 2015

in Algemeen

De gemeente heeft de nieuwe bomenverordening in de inspraakprocedure gebracht. Tot 7 augustus kan de wijkvereniging erop reageren. Zie de aankondiging op de website van de gemeente. De bomenverordening bedoelt bomen te beschermen, en op de Groene Kaart en in de registers staat welke bomen die eer te beurt valt. We willen graag uw reactie…

Lees verder

Vuilniszakken in de containers

in Algemeen

Vanaf maandag 1 juni moeten de huishoudens binnen de Leidse singels hun vuilniszakken in ondergrondse afvalcontainers doen. De allerlaatste containerpassen zijn verzonden en vallen uiterlijk 1 juni 2015 op de mat.

Lees verder

Inrit parkeergarage Hoogvliet over het trottoir

in Breestraat/Levendaal - West

Eind november 2014 zijn de vernieuwde Breestraat, het Gangetje en de Korevaarstraat in gebruik genomen. Wel waren er vragen over de doorstroming van het verkeer in de Korevaarstraat. De gemeente heeft de verkeerssituatie een aantal maanden gemonitord. Op de drukste momenten hebben verkeersregelaars tijdelijk voor een vlotte doorstroming gezorgd, nu komt er een structurele oplossing.…

Lees verder

Nalezen informatie zonnepanelen 18 mei

in Algemeen

De wijkvereniging organiseerde op 18 mei 2015 i.s.m. stichting EnergiekLeiden, de gemeente en Erfgoed Leiden & Omstreken een informatieavond over de mogelijkheden van duurzame energieopwekking met o.a. zonnepanelen. Voor een kort verslag zie de website van EnergiekLeiden. De presentatie kunt u ook hier teruglezen.

Lees verder

Informatieavond zonnepanelen 18 mei

in Algemeen

De wijkvereniging organiseert i.s.m. stichting EnergiekLeiden, de gemeente en Erfgoed Leiden & Omstreken een deskundige en zeer praktische informatieavond over de mogelijkheden van duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Er wordt informatie gegeven over de technische aspecten, kwaliteitsgaranties, investering, kostenbesparing en regelgeving [van belang in onze binnenstad met zijn monumenten], aantrekkelijke financieringsmogelijkheden die de gemeente biedt, en…

Lees verder

Koningsdag maandag 27 april

in Evenementen

Het bestuur was bij het overleg met de gemeente over Koningsdag. Armin van Buuren komt weer terug op de Garenmarkt, gedurende de bouw van de ondergrondse parkeergarage op de Lammermarkt. De kindermarkt wordt verplaatst en het Gerecht krijgt overdag Caribische muziek, eten en een markt erbij. Zie Programma Leiden.

Lees verder

Nieuwsbrief

in Algemeen

We hebben aan onze mailing-abonnees zojuist weer een nieuwsbrief toegestuurd. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen, geef u dan op, zie bij “Vereniging > Aanmelden Nieuwsbrief”. Het betreft korte updates over o.a. – Hart van de Stadkrant nr 143 verschijnt omstreeks 12 april; – Ledenvergadering op 28 april; – Nieuwbouw ID-college; – Verhuizing Kooyker;…

Lees verder

Zienswijze Garenmarkt ingediend

in Garenmarkt

Bijgaand onze zienswijze op het bestemmingplan voor de parkeergarage en de Garenmarkt. “Onze”, want zij wordt gezamenlijk gedragen door het buurtcomité Hogewoerd en omgeving en onze wijkvereniging. Zienswijze Ontwerp Bestemmingplan Garenmarkt.

Lees verder

Inspraakreactie op Mobiliteitsnota verstuurd

in Algemeen

Op grond van binnengekomen reacties op de conceptreactie (eerder bericht van 10 maart op deze website) is een aangepaste, en ondertekende inspraakreactie op de mobiliteitsnota geschreven die op 17 maart naar de gemeente is gestuurd. We hopen recht te hebben gedaan aan de binnengekomen reacties. De definitieve reactie leest u hier: Inspraakreactie.

Lees verder

Reactie op de Mobiliteitsnota

in Algemeen

Op 27 januari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Mobiliteitsnota vrij te geven voor inspraak. De nota beschrijft het verkeers‑ en vervoersbeleid van de gemeente Leiden voor de komende jaren. Zie de gemeentesite. Het wijkbestuur wil een inspraakreactie geven en legt het CONCEPT inspraakreactie mobiliteitsnota aan u voor. Gaarne nodigt het…

Lees verder

Reactie op bestemmingsplan Garenmarkt-parkeergarage

in Garenmarkt

Het bestemmingsplan voor de ondergrondse parkeergarage is ter inzage gelegd. Zie de gemeentesite voor de details. Het bestuur van de wijkvereniging is van plan een zienswijze in te dienen. De conceptversie daarvoor treft u hier aan: CONCEPT Zienswijze Bestemmingplan Garenmarkt. Gaarne nodigt het wijkbestuur u uit om op deze inspraakreacties te reageren. Zowel instemmend, alsook…

Lees verder

Garenmarkt

in Werkgroep Garenmarkt

Maak van het parkeerterrein Garenmarkt een mooi plein ! Binnenkort start de bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt. Door die garage zal de bereikbaarheid en de kwaliteit van de binnenstad verbeterd worden. Twee vliegen in één klap. Even doorzetten en daarna: iedereen blij!? Zeker de automobilist die de binnenstad wil bezoeken en hopelijk ook…

Lees verder

Bree mee

in Breestraat

Het verhaal van de Bree… De Breestraat, het Gangetje en de Korevaarstraat zijn vernieuwd. Zie de website van de Bree (www.debreeleiden.nl) en het filmpje op Youtube.

Lees verder

Toekomstbeelden

in Pieterswijk

Op 15 januari organiseerde de wijkvereniging een goed bezochte bijeenkomst over ontwikkelingen in onze binnenstad. Het bestuur is bij allerlei discussies erover betrokken en wil weten of zijn gedachten nog overeenkomen met die van de achterban. Het wil beïnvloeding over en weer van gemeente en bewoners vergroten. Maar hoe doe je dat? Een aantal buurtbewoners…

Lees verder

Eerste paal voor het nieuwe ID-college

in Breestraat

Op vrijdagmiddag 30 januari werd de eerste paal “geslagen” voor de bouw van het nieuwe ID-college aan de Breestraat. Er zal gelukkig niet geheid worden. Er worden tot ruim 20 meter diep gaten geboord die dan opgevuld worden met beton. In het complex zullen straks zo’n 2500 mbo studenten leren. Het gebouw wordt volgens de…

Lees verder

Plaatsing fietsbeugels in de stegen van de Breestraat

in Breestraat

Vanaf maandag 2 februari a.s. worden in de stegen rondom de Breestraat fietsbeugels geplaatst. In deze brief vindt u informatie over de aanleiding en de planning. Aanleiding Nu de Breestraat en Korevaarstraat zijn vernieuwd, worden bezoekers en bewoners gestimuleerd om hun fiets niet meer op de stoep te parkeren maar gebruik te maken van fietsparkeerplekken,…

Lees verder

Nieuwe eik geplant bij appartementen Rapenburg/Nieuwsteeg

in Rapenburg

In april vorig jaar is de oude boom gekapt (zie ons bericht http://www.palleiden.nl/?p=1434) en er is nu een nieuwe boom teruggekomen. De VVE meldt: De nieuwe eik is een ander soort eik dan dat er stond. Die oude was nogal luis gevoelig. Daarom is in overleg met deskundigen besloten tot de keuze van een moeraseik.…

Lees verder

Uitnodiging “Toekomstbeelden voor de wijk”

in Algemeen

Tijdens laatste jaarborrel hebben een aantal buurtgenoten zich opgegeven voor het project “Toekomstbeelden voor de Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West”. Dat project probeert toekomstbeelden voor onze wijk (en de stad) uit te wisselen. Het is ons immers gebleken dat iemands (onuitgesproken) toekomstbeeld invloed heeft op zijn of haar oordeel over heel concreten zaken zoals bussen…

Lees verder

Afvalcontainers Pieterswijk

in Pieterswijk

In de periode van 1 maart tot uiterlijk half april 2015 is de plaatsing gepland van een twaalftal ondergrondse afvalcontainers in de Pieterswijk, zie bewonersbrief van november 2014. Hierbij een statusoverzicht en beantwoording van vragen die in de buurt waren gesteld.

Lees verder

Foto’s kerstnachtdienst in de Pieterskerk

in Pieterswijk

Het thema van de overdenking van de Kerstnachtdienst was: “HET KIND VERBINDT”. Voorganger was Ds Ad Alblas, predikant voor Bijzonder Kerkenwerk in Leiden en verbonden aan de Leidse Binnenstadsgemeente. Een opname van de liederen staat hier! Mezzosopraan: Hanneke Tichelaar Trompettisten: Arthur Kerklaan en Anne Oerlers, Harp: Reinilde Zevenbergen Hobo: Han Kapaan. Organist: Theo Visser. Foto’s:…

Lees verder

Positieve reactie gemeente op onze voorstellen voor verbetering fietsenbeleid

in Algemeen

Vorige maand hebben we een brief aan B&W gestuurd met verzoek het fietsenbeleid te verbeteren, zie ons eerdere nieuwsbericht. Bijgaand het uitvoerige (en overwegend positieve) antwoord van wethouder Strijk op onze brief over het fietsenbeleid, lees de brief. We bespeuren helaas geen enthousiasme om inpandige fietsplekken voor te schrijven bij verkamering. De wethouder biedt een…

Lees verder

Bouw studentenwoningen Langebrug start januari 2015

in Algemeen

Studentenhuisvester DUWO kan begin volgend jaar aan de slag met de nieuwbouw aan de Langebrug. Afgelopen week werd een overeenkomst gesloten met de aannemer. De eerste werkzaamheden beginnen naar verwachting in januari 2015. Op de locatie komen 216 studentenkamers. Het nieuwbouwplan voor de Langebrug bestaat al geruime tijd. Op de locatie stonden voorheen gebouwen van…

Lees verder

Ga naar Bovenkant