Actueel

Doelencomplex: Wijkvereniging stelt onafhankelijke procesbegeleider voor

in Doelencomplex

Op 14 januari vergaderde de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, onder meer over de voornemens van de universiteit om het zogenoemde Doelencomplex opnieuw in te richten. De pleidooien van de wijkvereniging voor een onafhankelijke procesbegeleider en van de bewoners en wijkvereniging voor het uitdrukkelijk open laten van een definitieve keus voor een variant met handhaving van de…

Lees verder

Nieuwsbrief van de wijkvereniging

in Algemeen

We hebben aan onze mailing-abonnees zojuist weer een nieuwsbrief toegestuurd. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen, geef u dan op, zie bij “Vereniging > Aanmelden Nieuwsbrief”. Onderwerpen deze maand zijn: Snelheid bussen Breestraat, koffiehuisje Het Gerecht, fietsen in Ketelboetersteeg, sluipverkeer Langebrug, schikking Rapenburg 48, bestrating Scheepmakersteeg, campus Doelenterrein, ruw bouwproces Garenmarktgat, sluiproute vrachtverkeer Jan…

Lees verder

Papengracht – bomen of bloembakken

in Pieterswijk

Bijgaand (hier klikken) de schriftelijke reactie van het bestuur van de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West aan de gemeente. Wij betreuren het zeer als om budgettaire redenen er geen bomen in de grond van de Papengracht geplaatst zullen worden en dringen aan op een structurele aanpak voor heel de binnenstad (planmatig zorgen voor…

Lees verder

De bussen in de Breestraat

in Breestraat

Geachte heer Strijk, dag Robert, Bijgaand een brief van het bestuur van onze wijkvereniging over de snelheid van de bussen in de Breestraat. Ik hoop dat je het onderwerp wilt bespreken met de busmaatschappijen. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Vriendelijke groet Jan Pieters En zijn reactie: Van: Strijk, Robert Datum: 22 november 2015 14:23…

Lees verder

PS|Theater borrels en poster

in Pieterswijk

Op straat, rond bouwkeet De Atlas, in een huis of bij de eerste wijkborrel afgelopen vrijdag in het PS|huis. Tijdens die eerste wijkborrel vertelden theatermakers Rian, Eva en Tijs over de verhalen en ontmoetingen van hun eerste dagen in de wijk. Chris de Waard van Sleutelstad maakte hier een reportage van die terug te luisteren…

Lees verder

Inloopavond Verkeersoverlast Pieterswijk

in Langebrug/Pieterswijk

Op 29 september aanstaande organiseert de gemeente een inloopavond over de grote overlast in de wijk die wordt veroorzaakt door teveel doorgaand verkeer. Tijd: dinsdag 29 september 2015, van 17 – 19:30 uur in het stadhuis. De basis voor de avond wordt gevormd door een studie door Goudappel Coffeng (in opdracht van de gemeente), waarin…

Lees verder

Zienswijze ingediend op Retailvisie Leiden

in Algemeen

Met instemming heeft de wijkvereniging kennisgenomen van de ontwikkeling van een detailhandelsvisie (Retailvisie Leidse Regio 2025), en het daarin gekozen uitgangspunt: de vraag van de consumenten. Vooral samen met de Horecavisie geeft deze visie een duidelijk beeld van waar de gemeente(n) in de Leidse regio naar toe willen. Voor de binnenstad van Leiden vormen deze…

Lees verder

Slangentoren gered van de sloop

in Langebrug

De brandslangendroogtoren aan de Langebrug in Leiden blijft behouden. Studentenhuisvester DUWO en initiatiefnemers Alice Clijncke en architect Jelle Verheijen hebben overeenstemming bereikt over de herbestemming en overdracht van de toren. Met het plan ‘de brandmeester’ willen zij de plek een nieuwe identiteit gaan geven. De slangentoren resteert van de voormalige brandweer kazerne. Daaromheen, op de…

Lees verder

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars

in Algemeen/Pieterswijk

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars Aemula Naturae Zo’n 50 leden van ARS hebben werk ingezonden voor de jaarlijkse overzichtstentoonstelling. Deze tentoonstelling loopt van van 5 september t/m 27 september. De opening is op 6 september om 16.00 uur door de voorzitter van ARS. Na een periode van individualisme, een tijd waarin kunstenaars weinig behoefte voelden  om zich…

Lees verder

Eind april is gestart met de sloop t.b.v. de nieuwe Catharinasteeg

in Aalmarkt

De website http://www.catharinasteeg.nl/ geeft aan wat er allemaal aan “shopplezier” gaat komen rond de nieuw aan te leggen steeg. U kunt zich hier ook voor een nieuwsbrief abonneren en een magazine als PDF downloaden. We raden aan vooral het bouwnieuws te volgen: http://www.catharinasteeg.nl/nieuws/laatste-bouwnieuws/ Lees ook het andere artikel op onze site over de spiltrap.

Lees verder

Bouwhistorisch onderzoek tijdens Aalmarktproject

in Aalmarkt

In de Mandemakerssteeg is onlangs een spiltrap uit 1650 aangetroffen. Deze trappen waren erg populair in de 16de en 17de eeuw. Vroege voorbeelden van houten spiltrappen in Leiden bevinden zich in Pieterskerkhof 40 en Breestraat 95. Meer informatie? Zie: https://www.erfgoedleiden.nl/vondstvandeweek/657. De verbouwingswerkzaamheden aan de Mandemakerssteeg vinden plaats in het kader van het Aalmarktproject. Als primeur…

Lees verder

Herinrichting van de Geregracht-Oranjeboomstraat

in Levendaal - West

De inrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de Jan van Houtbrug, Geregracht en de Oranjeboomstraat wordt aangepakt. Hierbij wil de gemeente graag met de bewoners en ondernemers uit de buurt in overleg treden. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op maandagavond 6 juli. Na de zomer zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden.…

Lees verder

Concept Bomenverordering 2015

in Algemeen

De gemeente heeft de nieuwe bomenverordening in de inspraakprocedure gebracht. Tot 7 augustus kan de wijkvereniging erop reageren. Zie de aankondiging op de website van de gemeente. De bomenverordening bedoelt bomen te beschermen, en op de Groene Kaart en in de registers staat welke bomen die eer te beurt valt. We willen graag uw reactie…

Lees verder

Vuilniszakken in de containers

in Algemeen

Vanaf maandag 1 juni moeten de huishoudens binnen de Leidse singels hun vuilniszakken in ondergrondse afvalcontainers doen. De allerlaatste containerpassen zijn verzonden en vallen uiterlijk 1 juni 2015 op de mat.

Lees verder

Inrit parkeergarage Hoogvliet over het trottoir

in Breestraat/Levendaal - West

Eind november 2014 zijn de vernieuwde Breestraat, het Gangetje en de Korevaarstraat in gebruik genomen. Wel waren er vragen over de doorstroming van het verkeer in de Korevaarstraat. De gemeente heeft de verkeerssituatie een aantal maanden gemonitord. Op de drukste momenten hebben verkeersregelaars tijdelijk voor een vlotte doorstroming gezorgd, nu komt er een structurele oplossing.…

Lees verder

Nalezen informatie zonnepanelen 18 mei

in Algemeen

De wijkvereniging organiseerde op 18 mei 2015 i.s.m. stichting EnergiekLeiden, de gemeente en Erfgoed Leiden & Omstreken een informatieavond over de mogelijkheden van duurzame energieopwekking met o.a. zonnepanelen. Voor een kort verslag zie de website van EnergiekLeiden. De presentatie kunt u ook hier teruglezen.

Lees verder

Informatieavond zonnepanelen 18 mei

in Algemeen

De wijkvereniging organiseert i.s.m. stichting EnergiekLeiden, de gemeente en Erfgoed Leiden & Omstreken een deskundige en zeer praktische informatieavond over de mogelijkheden van duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Er wordt informatie gegeven over de technische aspecten, kwaliteitsgaranties, investering, kostenbesparing en regelgeving [van belang in onze binnenstad met zijn monumenten], aantrekkelijke financieringsmogelijkheden die de gemeente biedt, en…

Lees verder

Koningsdag maandag 27 april

in Evenementen

Het bestuur was bij het overleg met de gemeente over Koningsdag. Armin van Buuren komt weer terug op de Garenmarkt, gedurende de bouw van de ondergrondse parkeergarage op de Lammermarkt. De kindermarkt wordt verplaatst en het Gerecht krijgt overdag Caribische muziek, eten en een markt erbij. Zie Programma Leiden.

Lees verder

Nieuwsbrief

in Algemeen

We hebben aan onze mailing-abonnees zojuist weer een nieuwsbrief toegestuurd. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen, geef u dan op, zie bij “Vereniging > Aanmelden Nieuwsbrief”. Het betreft korte updates over o.a. – Hart van de Stadkrant nr 143 verschijnt omstreeks 12 april; – Ledenvergadering op 28 april; – Nieuwbouw ID-college; – Verhuizing Kooyker;…

Lees verder

Zienswijze Garenmarkt ingediend

in Garenmarkt

Bijgaand onze zienswijze op het bestemmingplan voor de parkeergarage en de Garenmarkt. “Onze”, want zij wordt gezamenlijk gedragen door het buurtcomité Hogewoerd en omgeving en onze wijkvereniging. Zienswijze Ontwerp Bestemmingplan Garenmarkt.

Lees verder

Inspraakreactie op Mobiliteitsnota verstuurd

in Algemeen

Op grond van binnengekomen reacties op de conceptreactie (eerder bericht van 10 maart op deze website) is een aangepaste, en ondertekende inspraakreactie op de mobiliteitsnota geschreven die op 17 maart naar de gemeente is gestuurd. We hopen recht te hebben gedaan aan de binnengekomen reacties. De definitieve reactie leest u hier: Inspraakreactie.

Lees verder

Reactie op de Mobiliteitsnota

in Algemeen

Op 27 januari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Mobiliteitsnota vrij te geven voor inspraak. De nota beschrijft het verkeers‑ en vervoersbeleid van de gemeente Leiden voor de komende jaren. Zie de gemeentesite. Het wijkbestuur wil een inspraakreactie geven en legt het CONCEPT inspraakreactie mobiliteitsnota aan u voor. Gaarne nodigt het…

Lees verder

Reactie op bestemmingsplan Garenmarkt-parkeergarage

in Garenmarkt

Het bestemmingsplan voor de ondergrondse parkeergarage is ter inzage gelegd. Zie de gemeentesite voor de details. Het bestuur van de wijkvereniging is van plan een zienswijze in te dienen. De conceptversie daarvoor treft u hier aan: CONCEPT Zienswijze Bestemmingplan Garenmarkt. Gaarne nodigt het wijkbestuur u uit om op deze inspraakreacties te reageren. Zowel instemmend, alsook…

Lees verder

Garenmarkt

in Werkgroep Garenmarkt

Maak van het parkeerterrein Garenmarkt een mooi plein ! Binnenkort start de bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt. Door die garage zal de bereikbaarheid en de kwaliteit van de binnenstad verbeterd worden. Twee vliegen in één klap. Even doorzetten en daarna: iedereen blij!? Zeker de automobilist die de binnenstad wil bezoeken en hopelijk ook…

Lees verder

Bree mee

in Breestraat

Het verhaal van de Bree… De Breestraat, het Gangetje en de Korevaarstraat zijn vernieuwd. Zie de website van de Bree (www.debreeleiden.nl) en het filmpje op Youtube.

Lees verder

Toekomstbeelden

in Pieterswijk

Op 15 januari organiseerde de wijkvereniging een goed bezochte bijeenkomst over ontwikkelingen in onze binnenstad. Het bestuur is bij allerlei discussies erover betrokken en wil weten of zijn gedachten nog overeenkomen met die van de achterban. Het wil beïnvloeding over en weer van gemeente en bewoners vergroten. Maar hoe doe je dat? Een aantal buurtbewoners…

Lees verder

Eerste paal voor het nieuwe ID-college

in Breestraat

Op vrijdagmiddag 30 januari werd de eerste paal “geslagen” voor de bouw van het nieuwe ID-college aan de Breestraat. Er zal gelukkig niet geheid worden. Er worden tot ruim 20 meter diep gaten geboord die dan opgevuld worden met beton. In het complex zullen straks zo’n 2500 mbo studenten leren. Het gebouw wordt volgens de…

Lees verder

Plaatsing fietsbeugels in de stegen van de Breestraat

in Breestraat

Vanaf maandag 2 februari a.s. worden in de stegen rondom de Breestraat fietsbeugels geplaatst. In deze brief vindt u informatie over de aanleiding en de planning. Aanleiding Nu de Breestraat en Korevaarstraat zijn vernieuwd, worden bezoekers en bewoners gestimuleerd om hun fiets niet meer op de stoep te parkeren maar gebruik te maken van fietsparkeerplekken,…

Lees verder

Nieuwe eik geplant bij appartementen Rapenburg/Nieuwsteeg

in Rapenburg

In april vorig jaar is de oude boom gekapt (zie ons bericht http://www.palleiden.nl/?p=1434) en er is nu een nieuwe boom teruggekomen. De VVE meldt: De nieuwe eik is een ander soort eik dan dat er stond. Die oude was nogal luis gevoelig. Daarom is in overleg met deskundigen besloten tot de keuze van een moeraseik.…

Lees verder

Ga naar Bovenkant